2011 Kia Sorento Repair

Repair and maintenance information for 2011 Kia Sorento vehicles

Search By Vehicle


Common 2011 Kia Sorento Problems

Diagnose your 2011 Kia Sorento problem

Vehicle & Problem
DIY Cost
Shop Cost

2011 Kia Sorento Base 4 Cyl 2.4L

Replace a Distributor

Difficulty: Moderate

$468.95

$750.99

Vehicle & Problem
DIY Cost
Shop Cost

2011 Kia Sorento EX 4 Cyl 2.4L

Replace a Fender Trim

Difficulty: Easy

$238.55

$340.78

Vehicle & Problem
DIY Cost
Shop Cost

2011 Kia Sorento LX 4 Cyl 2.4L

Replace a C.O.P. Type Ignition Coil

Difficulty: Moderate

$0.10

$98.93

Vehicle & Problem
DIY Cost
Shop Cost

2011 Kia Sorento SX 6 Cyl 3.5L

Perform a Wheel Alignment

Difficulty: Hard

$28.64

$191.90

Vehicle & Problem
DIY Cost
Shop Cost

2011 Kia Sorento Base 4 Cyl 2.4L

Replace a Fuel Pump Assembly

Difficulty: Hard

$0.00

$197.63


2011 Kia Sorento Questions and Answers

Ask a Kia Sorento question

No 2011 Kia Sorento questions available. Be the first to ask.


2011 Kia Sorento Recalls

View all 2011 Kia Sorento recalls


2011 Kia Sorento TSBs

View all 2011 Kia Sorento TSBs

advertisement