2009 Kia Sorento Repair

Repair and maintenance information for 2009 Kia Sorento vehicles

Search By Vehicle


Common 2009 Kia Sorento Problems

Diagnose your 2009 Kia Sorento problem

Vehicle & Problem
DIY Cost
Shop Cost

2009 Kia Sorento Base 6 Cyl 3.3L

Replace a Serpentine Belt

Difficulty: Moderate

$185.58

$326.26

Vehicle & Problem
DIY Cost
Shop Cost

2009 Kia Sorento EX 6 Cyl 3.8L

Replace a Bumper Reinforcement

Difficulty: Hard

$0.00

$59.29

Vehicle & Problem
DIY Cost
Shop Cost

2009 Kia Sorento L 6 Cyl 3.3L

Adjust a Hood Release Latch

Difficulty: Moderate

$0.00

$59.29

Vehicle & Problem
DIY Cost
Shop Cost

2009 Kia Sorento LX 6 Cyl 3.3L

Replace a Freeze Plug

Difficulty: Hard

$0.00

$59.29

Vehicle & Problem
DIY Cost
Shop Cost

2009 Kia Sorento LX Luxury 6 Cyl 3.3L

Replace a Front Bumper Cover

Difficulty: Hard

$253.71

$497.01


2009 Kia Sorento Questions and Answers

Ask a Kia Sorento question

2012 Kia Sorento EX 1Cyl 0.2L

Q: what can be causing my steering wheel jerk to the left?

1 Answers Engine - by rosemary - Last updated 2/5/2016


2009 Kia Sorento Recalls

View all 2009 Kia Sorento recalls


2009 Kia Sorento TSBs

View all 2009 Kia Sorento TSBs

advertisement