2004 Kia Sorento Repair

Repair and maintenance information for 2004 Kia Sorento vehicles

Search By Vehicle


Common 2004 Kia Sorento Problems

Diagnose your 2004 Kia Sorento problem

Vehicle & Problem
DIY Cost
Shop Cost

2004 Kia Sorento EX 6 Cyl 3.5L

Replace a Fog Light Assembly

Difficulty: Easy

$48.48

$143.52

Vehicle & Problem
DIY Cost
Shop Cost

2004 Kia Sorento LX 6 Cyl 3.5L

Replace a Windshield Wiper Switch

Difficulty: Moderate

$59.38

$208.41

Vehicle & Problem
DIY Cost
Shop Cost

2004 Kia Sorento EX 6 Cyl 3.5L

Replace a Cooling Fan

Difficulty: Moderate

$0.00

$59.29

Vehicle & Problem
DIY Cost
Shop Cost

2004 Kia Sorento LX 6 Cyl 3.5L

Replace a Rearview Mirror

Difficulty: Easy

$0.00

$0.00

Vehicle & Problem
DIY Cost
Shop Cost

2004 Kia Sorento EX 6 Cyl 3.5L

Replace a Splash Guard Backing Plate

Difficulty: Moderate

$36.32

$102.15


2004 Kia Sorento Questions and Answers

Ask a Kia Sorento question

No 2004 Kia Sorento questions available. Be the first to ask.


2004 Kia Sorento Recalls

No 2004 Kia Sorento recall notices available.


2004 Kia Sorento TSBs

View all 2004 Kia Sorento TSBs

advertisement