2004 Kia Sorento Repair

Repair and maintenance information for 2004 Kia Sorento vehicles

Search By Vehicle


Common 2004 Kia Sorento Problems

Diagnose your 2004 Kia Sorento problem

Vehicle & Problem
DIY Cost
Shop Cost

2004 Kia Sorento EX 6 Cyl 3.5L

Replace a U-Joint

Difficulty: Moderate

$53.34

$290.27

Vehicle & Problem
DIY Cost
Shop Cost

2004 Kia Sorento LX 6 Cyl 3.5L

Replace a Fuel Pump Assembly

Difficulty: Hard

$0.00

$197.63

Vehicle & Problem
DIY Cost
Shop Cost

2004 Kia Sorento EX 6 Cyl 3.5L

Replace an Alternator

Difficulty: Moderate

$173.15

$322.90

Vehicle & Problem
DIY Cost
Shop Cost

2004 Kia Sorento LX 6 Cyl 3.5L

Replace Mud Flaps (Mud Guards)

Difficulty: Easy

$13.72

$75.48

Vehicle & Problem
DIY Cost
Shop Cost

2004 Kia Sorento EX 6 Cyl 3.5L

Replace a Headlight Assembly

Difficulty: Moderate

$406.21

$672.28


2004 Kia Sorento Questions and Answers

Ask a Kia Sorento question

No 2004 Kia Sorento questions available. Be the first to ask.


2004 Kia Sorento Recalls

No 2004 Kia Sorento recall notices available.


2004 Kia Sorento TSBs

View all 2004 Kia Sorento TSBs

advertisement